Rekisteröintiprosessi

Hannoverhevosen rekisteröintiprosessi

EU:n komissio on antanut hevoseläinten tunnistamisesta asetuksen, joka astui voimaan 1.7.2009. Asetuksen mukaan kaikki rekisteröimättömät hevoseläimet tulee tunnistaa ja merkitä rekisteriin.

Suomessa syntyneen hannovervarsan ensirekisteröiminen tapahtuu Saksan Hannoveraner Verbandin rekisteriin. Se saa UELN-numeron, joka on yhteensä 15 luvun sarja ja se voi sisältää myös kirjaimia. Sarjan kolme ensimmäistä numeroa muodostavat maatunnuksen, kolme seuraavaa järjestön tunnuksen ja loput yhdeksän numeroa ovat hevosen rekisteritunnus. Hevoselle annetaan ensirekisteröinnin yhteydessä UELN-numero ja sama numero seuraa hevosen mukana läpi sen elämän. Lisäksi, jos hevonen jää Suomeen, on rekisteröitävä Suomen HIppoksen tietokantaan.

Suomen Hippos ylläpitää Finnish Warmblood (FWB) –kantakirjaa Suomessa. FWB-kantakirjan jalostustavoitteet, rotumääritelmät ja hyväksymisrajat ovat nähtävillä FWB- jalostusohjesäännöstä. Jotta Suomessa syntynyt hannovervarsa on kantakirjakelpoinen muuhun kuin hannoverkantakirjaan, esim. FWB, on sen täytettävä ko. kantakirjan hyväksymismääritelmät. Toisin sanoen varsan täytyy polveutua vanhemmista, jotka on hyväksytty FWB-jalostukseen

Jalostusori on jalostusohjesäännön mukaisesti arvosteltu, jalostukseen hyväksytty ori, joka täyttää ohjesäännön mukaiset vähimmäisvaatimukset. Yksilön sukutaulussa oleva isäori on jalostusori, kun sillä on ollut ko. yksilön siitoshetkellä jalostukseenkäyttöoikeus. Suomessa jalostukseen hyväksymisestä päättää Suomessa vaikuttavien oriiden osalta Orilautakunta, sekä tuontispermaoriiden osalta Ratsu- ja ponivaliokunta.

Emän kohdalla tämä tarkoittaa FWB-kantakirjakelpoista tammaa ja isän kohdalla joko Suomessa kantakirjatusta oriista, Suomen Hippoksen ratsu-ja ponivaliokunnan hyväksymästä tuontispermaoriista tai oriista, jolle on haettu tammakohtainen lupa.

Ainoastaan varsat, jotka ovat Hannover Verbandin kantakirjaan hyväksytyistä oreista sekä Hannover Verbandin –kantakirjaan hyväksytyistä tammoista rekisteröidään Hannover –rekisteriin ja ne ovat tällöin kantakirjakelpoisia ja tarjottavissa hannoverjalostukseen. Oriiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä että ori on hyväksytty Saksan esitarkastuksessa (Körung) jossa se voi saada tammakiintiön ja/tai vuoden jalostusluvan. Tämän jälkeen sen on suoritettava joko 30-100- tai 300 päivän suorituskyvyntesti ja/tai saatava riittävän hyvät kilpailusuoritukset saadakseen elinikäisen jalostukseenkäyttöoikeuden. Oriin omistaja uusii vuosittain oriinsa jalostuslisenssin ja jalostuksessa vaikuttavat hannoveroriit näkyvät täällä
 

 Haluatko kasvattaa hannoverhevosia Suomessa?

Suomalaisella kasvattajalla on nyt mahdollisuus kasvattaa hannoverhevosia Suomessa. Vuosittain elo-syyskuussa järjestetään hannover- kasvattajien tilaisuus jossa varsat rekisteröidään ja tunnistetaan hannover- kantakirjaan. Samalla voi kantakirjata tamman ja esittää tamman tammatestissä. Kantakirjauksen vaatimuksena on että varsan emä ja isä ovat myös hannover-kantakirjattuja. Hannover-kantakirjaan pääsee tammat ja oriit joilla on suvussaan vähintään 50 % hannover- verta. Kantakirjaan pääsevät myös muista hannover- liiton hyväksymistä kantakirjoista tulevat hevoset, kuten englannin täysiveriset, arabit, anglo-arabit ja muut Saksan kantakirjat. Hannoverliitto hyväksyy myös hollantilaisia, tanskalaisia ja ruotsalaisia kantakirjoja. Valitettavasti FWB-kantakirjaa ei vielä hyväksytä hannover-liitossa. FWB-tamman voi kuitenkin kantakirjata mikäli sen emä ja isä on kantakirjattu hannoveriin.

Suomessa hannoverhevonen voi Breeders Prize- kilpailua lukuun ottamatta osallistua kaikkiin näyttelyihin, kilpailuihin ja tapahtumiin. Huom! Tämä koskee niitä Hannover- hevosia, jotka ovat Suomessa kantakirjakelpoisia. (Oriin täytyy siis olla Suomessa jalostukseen hyväksytty joko oripäivillä tai tammakohtaisella luvalla) Suomessa syntynyt hannover on suomalaista kasvatusta, vaikka se rekisteröidäänkin ensirekisteriin Saksaan. Yhdistyksemme yksi tavoite on saada Suomessa kasvatetulle hannover- hevoselle samat oikeudet kuin suomalaiselle puoliveriselle.

Hannover- kantakirja on tunnettu ja arvostettu brändi maailmalla.

Suomen Hannover- yhdistyksen jäsenille orineuvontaa tarjoaa Cellen valtionsiittola.

Tammakohtaisiin orikyselyihin pitäisi liittää paitsi suku ja kuva täysikasvuisesta tammasta, myös lyhyt kuvaus (koko, liikkeet, luonne ja ratsastettavuus) sekä mitä ominaisuuksia oriin tulisi parantaa. Vielä parempi olisi, jos tammasta löytyisi linkitys videoon, esim. You Tube tms. josta tamman askellajit voisi katsoa. (Tämä ei kuitenkaan ole edellytys.) Näin orivalintaa on helpoin arvioida.

Orivalintakyselyt voit lähettää suoraan Hannoverliiton Saksan yhteistyökumppanille Kati Siebrechtille osoitteeseen: kati.siebrecht@htp-tel.de

Tamman astuttaminen ja varsan rekisteröinti

Vuoden alussa niille aktiivikasvattajille, jotka ovat maksaneet tammansa vuosimaksun, lähetetään lomake johon tamman tiedot on valmiiksi painettu. (Vastaa Suomen astutustodistusta). Tämä lomake lähetetään oriin omistajalle, joka täyttää tiedot astutus/ siemennystapahtumasta. Oriin omistaja lähettää alkuperäisen kappaleen lomakkeesta Hannover Verbandiin vuoden lopussa sekä kopiot astutustodistuksesta tamman omistajalle.

Astutusta seuraavana vuonna tamman omistajalle lähetetään syntymätodistus. Kun tamman varsoo elävän varsan, säilyttää tamman omistaja syntymätodistuksen rekisteröintiä varten. Syntymätodistus luovutetaan Hannover Verbandin valtuuttamalle rekisteröijälle, joka täyttää syntymätodistuksen varsan rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröijä pitää itsellään ensimmäisen kopion ja luovuttaa loput varsan kasvattajalle.

Jos tamma ei tiinehdy tai luo/synnyttää kuolleen varsan, tamman omistaja täyttää itse syntymätodistuksen ja lähettää sen Hannover Verbandiin.

Hevospassi

Vuoden 1998 alusta lähtien kaikki syntyvät varsat saavat Hevospassin.

Hevospassista löytyy mm. seuraavat tiedot:
1) polveutumis- sekä tunnistetiedot hevosesta; rekisterinumero, sukupuoli, väri, syntymäaika, rotu, sukutaulu, kasvattaja ja omistaja
2) eläinlääkärin dokumentit mm. rokotustiedot
3) F.E.I. passi. Hevonen, joka kilpaillee kansainvälisellä tasolla, ei enää tarvitse muita dokumentteja

Jos hevosen molemmat vanhemmat on rekisteröity, on passin väri vaaleanpunainen. Jos vain toinen vanhemmista on rekisteröity, passi on valkoinen.

Passiin tehdään merkintöjä koko hevosen elinajan, mm.
- kun hevosta kuljetetaan eri maiden välillä
- kilpailu-, näyttely-, kantakirja- ja suorituskyvynkokeen tuloksia
- laboratoriotuloksia

Euroopan Unionin säädökset edellyttävät, että hevonen on pystyttävä tunnistamaan milloin tahansa.
Siksi hevospassi on pidettävä aina hevosen mukana sitä kuljetettaessa.

Lisäksi jokaisesta hevosesta on olemassa dokumentti, josta ilmenee hevosen omistajatiedot.
Tämä dokumentti on pidettävä sellaisessa paikassa hevospassista erillään, ettei väärinkäytöksiä pääse syntymään.

ÄLÄ KOSKAAN OSTA HEVOSTA ILMAN ASIANMUKAISIA PAPEREITA!