Kantakirjaus

Katso täältä jäsenmaksut
Hannover Verband 2014 - 2021

https://www.hannoveraner.fi/yhdistys/liity-jaseneksi/aktiivijasen-hinnasto/

Kantakirjaussäännöt / Hannover Verband

Kaikki tammat ja oriit, joita halutaan käyttää hannoverkasvatuksessa, on tarjottava hyväksyttäväksi Hannover-kantakirjaan.

Ainoastaan varsat, jotka ovat Hannover Verbandin kantakirjaan hyväksytyistä oreista sekä Hannover Verbandin –kantakirjaan hyväksytyistä tammoista rekisteröidään Hannover -rekisteriin.

Tammojen on täytettävä tietyt edellytykset koskien polveutumista, ulkonäköä sekä liikkeitä.

 

Hannover –kantakirja jakautuu seuraavasti:

Pääkantakirja (The Main Studbook)
Kantakirja (Studbook)
Esikantakirja (Pre-Studbook)

Pääkantakirja

Hyväksymisen edellytyksenä.

Hyväksyttävä polveutuminen neljässä sukupolvessa. Isän, emänisä, emän emänisä sekä emän emänemänisä on hyväksytty Hannover-kantakirjaan tai se on rotua/sukua, joka on hyväksytty Hannover Verbandissa.

Tamman emä on hyväksytty joko pääkantakirjaan tai kantakirjaan

Tamma on saanut kantakirjaustilaisuudessa keskiarvosanaksi vähintään 6 ja jokaisesta kuudesta osakohdasta vähintään 5.

Kantakirja

Hyväksyttävä polveutuminen vähintään kolmessa sukupolvessa.

Tamman emän on oltava joko pääkantakirjassa, kantakirjassa tai esi-kantakirjassa.

Kantakirjaustilaisuudessa tamman on saatava keskiarvosanaksi vähintään 5 ja jokaisesta kuudesta osakohdasta vähintään 4.

Tammojen kantakirjaus

Tammaa voidaan tarjota kantakirjaan aikaisintaan kolmivuotiaana, yläikärajaa ei ole. Tamma voidaan kantakirjata varsan syntymävuonnakin, eli siemennysvuotena tamman ei tarvitse olla kantakirjassa.

Kantakirjaustilaisuudessa kirjataan hevosen suku, väri, sukupuoli, syntymäaika, rakennepisteet, suorituskyvyn testin tulos jne. Rakenne- rotu- tyyppi- ja liikepisteet arvostellaan kuudessa eri kohdassa pistein 1-10. Kokonaisarvosana määräytyy näiden keskiarvosta. Vain täysiä pisteitä annetaan.

Rakennepisteet antaa sekä suoritukset ja mahdollisen tammatestin arvostelee Hannover Verbandin valtuuttama henkilö / henkilöt

Kantakirjakelpoisia tammoja ovat:

Hannovertammat joilla on kantakirjakelpoiset vanhemmat neljässä sukupolvessa. Tamma saa kantakirjauksessa keskiarvoksi vähintään 6 eikä mikään osa-alue ole arvosteltu alle 5:n arvosanalla.

Muut tammat:
Täysiveriset
Arabitammat
Anglo-arabitammat
voidaan kantakirjata seuraavin ehdoin: minimikeskiarvo on oltava 7 eikä mikään osa-alue ole arvosteltu alle 5:n, lisäksi tamman on saatava ravistaan arvosanaksi vähintään 7.
Nämä tammat voidaan kantakirjata pääkantakirjaan kilpailusuoritusten perusteella (koulu-, este- tai kenttäkilpailutulosten) tai hyvän tammatestin perusteella. Alle seitsemän arvosana ravista voidaan korvata hyvillä suorituksilla.

Puoliveriset tammat voidaan kantakirjata , mikäli vanhemmat täyttävät hyväksyttävät sukuvaatimukset neljässä polvessa. Sekä isä että emä ovat hyväksytty sellaiseen kantakirjaan, jonka Hannover Verband on hyväksynyt. Rakennepisteiden keskiarvo tulee olla vähintään seitsemän, eikä mikään osa-alue ole arvosteltu alle 5:n arvosanalla. Lisätietoja ei-hannovertammojen kantakirjauksesta saa Dr. Ludwig Christmannilta Hannover Verbandista.

TÄRKEÄÄ!
TAMMAT, JOISSA ON VÄHEMMÄN KUIN 50 % HANNNOVERVERTA, TÄYTYY ASTUTTAA HANNOVERORIILLA TAI ORIILLA, JOSSA ON VÄHINTÄÄN 50 % HANNOVERVERTA.

Tamman valmistelu kantakirjaukseen

Tamman kanssa tulisi harjoitella esiintymistä talutettuna käynnissä ja ravissa. On huolehdittava, että tamma esiintyy hyvässä kunnossa ja ravitsemustilassa. Lisäksi kuuluu asiaan, että myös kaviot ovat hoidetut ja tamman harja letitetty.

Tamman rekisteripapereiden ( alkuperäisten) tuominen kantakirjaustilaisuuteen on välttämätöntä. Tästä dokumentista Verbandin edustaja tarkistaa tamman tunnistustiedot ja vie sen mukanaan liittoon kantakirjausmerkintöjen virallistamista varten. Paperit palautuvat aikanaan takaisin omistajalle ajanmukaisin tiedoin varustettuna.

Tamman esittäminen

Tamma tuodaan n. 4 – 5 metrin päähän tuomarista seisomaan ns. avoimessa asennossa rakenteen arvostelua varten. Sitten tamma esitetään ravissa kolmionmuotoisella uralla niin, että tuomari(t) voivat nähdä hevosen liikkeet takaa, sivulta ja edestä. Esittäjän pitää pystyä juoksemaan riittävän rivakasti, jotta tamman liikkeet tulevat mahdollisimman hyvin esille. Ravia esitettäessä ohjat pidetään oikeassa kädessä.

Käynti esitetään suurella ympyrällä. Taluttajan pitää antaa tamman esittää mahdollisimman vapaata käyntiä.

Lopuksi tuomari(t) antavat suullisen arvion tammasta. Virallinen kantakirjauslausunto kirjoitetaan Hannover Verbandin toimesta tamman rekisteripaperiin.